Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi – Danish Society of Aesthetic Plastic Surgery

President: Andreas Printzlau
andreas@printzlau.com

Secretary: Lena Carstensen
lena.carstensen@aleris –hamlet.dk

Treasurer: Abdul Tareen
doc@plasticsurgeon.dk